За Промедиа

Кои сме ние?

ПроМедиа е една от водещите организации в България ангажирани с развитието на независими, професионални и отговорни медии, създаването на качествено журналистическо съдържание и изграждането на професионални комуникационни умения. От основаването си през 1998 година ПроМедиа е сред основните граждански и професионални движещи сили в реформирането на медийното законодателство,  в повишаването на професионализма на медиите и в изграждането на силни и отговорни медийни и журналистически асоциации в страната. От 2008 година ПроМедиа разширява работата си  извън страната и работи с партньори и медии в страните от Европейския Съюз, Югозападните Балкани, Източна Европа, Кавказ, Централна Азия, Близкия Изток и Северна Африка.

Започнала като програма за развитието на частната телевизия в страната, Промедиа разширява дейността си в областта на дигиталните медии, съвременните методи за управление на медиите и в областта на професионалните комуникации.

Промедиа включва в структурата си Фондация „Център за радио и телевизионно обучение – ПроМедиа”, която работи в обществена полза и Промедиа Продакшънс ЕООД, производственото и консултантско звено на групата.

Промедиа Продакшънс (ProMedia Productions)

ProMedia Productions предоставя професионални консултантски услуги в областта на управлението на медии, дигиталната трансформация, производството на съдържание за телевизионно и онлайн разпространение, както и услуги в разработването и осъществяването на цялостни стратегии и кампании в областта на професионалните комуникации.

Фондация „Център за радио и телевизионно обучение – ПроМедиа”

Фондация „Център за радио и телевизионно обучение – ПроМедиа” е основана от американската неправителствена организация International Research & Exchanges Board – IREX, водеща организация в областта на висшето образоване, развитието на Интернет и на независимите медии и в подкрепата за развитието на гражданското общество в САЩ, Европа, Евразия, Близкия Изток и Азия.

Мисията на Фондация „Център за радио и телевизионно обучение – ПроМедиа”:

•             Подкрепа за развитието на свободни, независими и професионални медии;

•             Предоставяне на професионално медийно обучение в областта на управлението на медии, дигиталната трансформация и производството на медийно съдържание с най-високо световно качество;

•             Производство на телевизионна и онлайн продукция в тематични области с ключово значение за демократичното развитие на страната и региона;

•             Подкрепа за развитието на професионалните медийни организации

Промедиа предлага на своите партньори:

•             Несравним опит и умения в подкрепата за развитието на независимите медии в България, както и в Европейския Съюз, Югозападните Балкани, Източна Европа, Кавказ, Централна Азия, Близкия Изток и Северна Африка.

•             Високо професионален, мотивиран и отдаден на работата си професионален състав, включващ едни от най-добрите български и международни експерти в областта на професионалното обучение на медиите, телевизионната продукция, връзките с обществеността и организирането на застъпнически кампании;

•             Собствено телевизионно студио за производство на медийно съдържание и провеждане на професионално обучение;

•             Национална и международна мрежа от партньорски организации и професионални контакти, гарантиращи качественото изпълнение на целите на организацията.

  • пълен набор от консултантски услуги по изготвяне и реализиране на ПР и медийни стратегии и кампании, както и
  • обучение по връзки с обществеността и медиите за неправителствени организации, публични институции и корпоративни клиенти

 

Надяваме се да можем да помогнем!


%d bloggers like this: